GIGANTIS N. 5


Editore: EDIZIONI STAR COMICS
Autore: KEN-ICHI TACHIBANA
Autore: TAKAYUKI YAMAMOTO
Autore: YOICHI KOMORI

6,50